Welkom op de website van Paul de Boer.

Welkom op de website van Paul de Boer, als freelancer ben ik beschikbaar voor tijdelijke ondersteuning op het gebied van de Oracle E Business Suite, zowel voor functioneel beheer als voor advies, trainingen en tijdelijke ondersteuning van uw financiële en HR afdeling.

Functioneel Beheer

Als Functioneel Beheerder met specialisatie de financiële en HRM modules van de Oracle E Business Suite ga ik uit van de wensen en eisen van de (eind)gebruiker en vertaal deze naar oplossingen en mogelijkheden waarbij ik zoveel mogelijk gebruik maak van de standaard Oracle oplossingen.

Hierbij stel ik mij pro-actief op; Door met gebruikers mee te kijken kunnen vaak goed bedoelde maar tijdrovende workarounds opgelost worden door gebruik te maken van (nieuwe) oplossingen van Oracle EBS. Uiteraard zal bij iedere overweging een duidelijke kosten-baten analyse gemaakt worden.  Doel blijft altijd efficienter werken met Oracle EBS en het benutten van de mogelijkheden die Oracle biedt (bv. Web ADI).

Denk hierbij aan: 

-          Efficiënter werken met Oracle EBS m.b.v. standaard oplossingen

-          Adviseren management inzake gebruik en mogelijkheden Oracle EBS

-          Schrijven van functionele/technische ontwerpen

-          Creëren van handleidingen toegespitst op organisatie/gebruikers

-          Implementeren Oracle EBS binnen het ITIL proces

-          Testen/implementeren nieuwe functionaliteiten

-          Tijdelijke ondersteuning van het Functioneel Beheer team (gedurende een  project) 

Wijzigingen, implementaties en problemen zullen op basis van het ITIL proces worden uitgevoerd waarbij de juiste afdelingen en personen zullen worden aangeschakeld.  Hierbij fungeer ik voor de gebruikersorganisatie als spin in het web en ben hierbij de schakel tussen de business en de ICT organisatie.

Trainingen gebruikers en beheerders

Naast het geven van gebruikerstrainingen (al dan niet on-the-job) kan ik ook uw Functioneel Beheerders opleiden door overdracht van kennis omtrent het beheer van de Oracle E Business Suite. Mocht u binnen uw organisatie medewerkers hebben die graag deze rol zouden wilen vervullen maar nog niet de juiste kennis hebben omtrent het gebruik van Oracle EBS en/of in combinatie met functioneel beheer volgens het ITIL principe biedt ik de mogelijheid om uw medewerker(s) als volledig zelfstandige functioneel beheerders op te leiden.

Naast het opleiden van gebruikers en beheerders kan ik tevens de kennisoverdracht verzorgen voor afdelingen zoals de Servicedesk, het Testteam en de afdeling Problem Management door, naast de technische kennis omtrent Oracle EBS, ook uitleg te geven over een financiële en HR administratie en bekend te maken met de terminologie. Dit zorgt voor een heldere communicatie tussen de business en de ICT afdelingen en voorkomt tijdrovende misverstanden. 

     


Tijdelijke Ondersteuning

 

     Als freelancer ben ik beschikbaar voor tijdelijke ondersteuning op het gebied van Finance en HRM maar ook voor extra ondersteuning voor uw helpdesk of supportafdeling daar waar het gaat over technische/functionele vragen inzake Oracle EBS. Tevens kan ik ondersteuning bieden voor uw testteam waar het gaat om Funcionele en/of Gebruikers Acceptatie Testen.  

Advies Oracle E Business Suite

De keuze voor Oracle E Business Suite (EBS) is vaak gebaseerd op Business Requirements die een eisen- en wensenpakket bevatten van de diverse stake holders op een bepaald moment. Na een aantal jaren gebruik blijkt dat er diverse wijzigingen binnen de organisatie hebben plaatsgevonden en dat deze gevolgen hebben voor het gebruik van Oracle EBS.

Belangrijk is dan te weten of deze wijzigingen m.b.v. Oracle EBS of aan Oracle EBS gekoppelde mogelijkheden kunnen worden doorgevoerd of dat er andere (maatwerk)applicaties nodig zijn om aan deze nieuwe wensen te kunnen voldoen. Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van Finance en HR en Oracle EBS help ik u graag met het vergelijken van mogelijkheden en het bieden van de juiste oplossing waarbij ik ten alle tijden zoveel mogelijk probeer om maatwerk te voorkomen en het mij toeleg tot het uitnutten van de mogelijkheden die Oracle en aan Oracle gekoppelde standaard oplossingen bieden (bv. Apro).         


Contactgegevens:

Mobiel: 06-28824286

Email: paul@pauldeboeronline.nl